Next board meeting April 12th

Our next board meeting will be held on April 12th. All our board meetings are open to our members, if you want to join just send an email to info@transfeststockholm.org to receive the address!

The agenda can be found here or below:

 • 1 Mötet öppnas / Opening of the meeting
 • 2 Lägesavstämning (runda) / How are we doing (round)
 • 3 Val av mötesfunktionärer / Election of meeting functions
  • Mötesordförande / Meeting chairperson
  • Mötessekreterare / Meeting secretary
  • Justerare / Adjudicator
 • 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda
 • 5 Förra mötets protokoll / Last meeting’s protocol
 • 6 Underhands- eller delegationsbeslut / Decisions made by underhand or delegation
 • 7 Genomgång av beslutsliggaren / Go through decision ledger 
 • 8 Diskussions-/beslutspunkt Förberedelse för årsmöte 2021 / Discussion/decision topic Preparation for AGM 2021
 • 9 Rapporter / Reports
  • Ekonomi / Finances
  • Aktuella arrangemang (t.ex. TFFS, TCF, Transfesten) / Current events 
  • Fasta arrangemang (t.ex. brunch) / Fixed events
  • Övrigt från styrelsen (t.ex. möten/träffar som hållits) / Other board info
  • Övriga samarbeten/event / Other collaborations/events
  • Medlemmar & volontärer / Members & volunteers
 • 10 Övriga frågor / Other topics
 • 11 Kommande möte / The next meeting
 • 12 Mötet avslutas / Ending of the meeting