The AGM 2020 was held on Wednesday March 11 at 6-8 pm. Find the protocol here:
//
Årsmötet 2020 hölls onsdagen den 11 mars kl 18-20. Protokollet finns att beskåda här:

Årsmötesprotokoll 2020

The documents for the Annual General Meeting on March 11 will be added here at the latest on March 4.

//

Dokumenten för årsmötet den 11 mars kommer att finnas tillgängliga här senast den 4 mars.

Dagordning / Agenda

Verksamhetsberättelse / Activity Report 

Verksamhetsplan / Activity Plan

Proposition rörande stadgeändring / Proposition concerning change of statutes

Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse

Revisionsrapport