The AGM 2021 was held on April 20th. Find the protocol here:
//
Årsmötet 2021 hölls 20 april. Protokollet finns att beskåda här:

Årsmötesprotokoll 2021

Let us know if you want help with translation from Swedish. You can send an email to: info@transfeststockholm.org

The documents for the Annual General Meeting on April 20th will be added here at the latest on April 13th.

//

Dokumenten för årsmötet den 20 april kommer att finnas tillgängliga här senast den 13 april.

Dagordning / Agenda

Verksamhetsberättelse / Activity Report 

Verksamhetsplan / Activity Plan

Proposition 1 rörande stadgeändring / Proposition concerning change of statutes

Proposition 2 rörande stadgeändring / Proposition concerning change of statutes

Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse

Revisionsrapport