The AGM 2022 was held on April 7th. Find the protocol here:
//
Årsmötet 2022 hölls 7 april. Protokollet finns att beskåda här:

Årsmötesprotokoll 2022

Let us know if you want help with translation from Swedish. You can send an email to: info[at]transfeststockholm.org

The documents for the Annual General Meeting on April 7th will be added here at the latest on March 31st.

Members can send in propositions to the AGM until March 24th to info[at]transfeststockholm.org.

//

Dokumenten för årsmötet den 7 april kommer att finnas tillgängliga här senast den 31 mars.

Medlemmar kan skicka in propositioner till årsmötet framtill 24 mars, maila info[at]transfeststockholm.org

Call to AGM / Kallelse till årsmöte

Dagordning / Agenda

Verksamhetsberättelse / Activity Report 

Verksamhetsplan / Activity Plan

Proposition 1 rörande stadgeändring / Proposition concerning change of statutes

Proposition 2 rörande stadgeändring / Proposition concerning change of statutes

Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse

Revisionsrapport

Let us know if you want help with translation from Swedish. You can send an email to: info@transfeststockholm.org