Medlemsavtal

Vi behöver låna några av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla ett medlemskap i vår förening. Vi behöver ditt namn och din e-mail för att kunna kommunicera med dig och föra register.

Vi registrerar dina uppgifter i vårt medlemssystem. Endast individer med en ledarfunktion i Trans Fest Stockholm får tillgång till att se din information. Vi sprider inte din information till någon tredje part.

Detta avtal är giltigt i 365 dagar eller under den tid som du är medlem i Trans Fest Stockholm. När du blir medlem på nytt kommer du igen att få godkänna medlemsavtalet.

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga. Begäran om utdrag ur våra register sker till info@transfeststockholm.org