Mariconas – Queer Open Stage | Groggen

On Wednesday October 2nd, get ready for the second round of:

MARICONAS – QUEER SPOKEN STAGE at GROGGEN

Theme: Sex and feelings.
We’ll be reading our cheesiest love poems, our dirtiest smut and tell stories about our deepest feelings.
(you’re of course allowed to perform whatever you like, the theme is just for inspiration).

Welcome to Mariconas, Stockholm’s new queer open stage. We are the scene you didn’t know you were missing, we provide a megaphone to the voices you didn’t know were silenced. We are the light in the cis darksness and the oasis in the hetero desert. Somos Mariconas. Presented by Yolanda Bohm Ramirez and Paloma Halén Román in collaboration with Trans Fest Stockholm.

//

Tema: Sex och känslor.
Vi läser våra töntigaste kärleksdikter, våra knulligaste berättelser och berättar om våra djupaste känslor
(du får givetvis framföra vad du vill, temat är bara för inspiration).

Välkommen till Mariconas, Stockholms nya queera open stage. Vi är scenen du inte visste att du saknat, vi ger en megafon till rösterna du inte visste var tystade. Vi är ljuset i cismörkret och oasen i heteroöknen. Somos Mariconas. Presenteras av Yolanda Bohm Ramirez och Paloma Halén Román i samarbete med Trans Fest Stockholm.

https://www.facebook.com/events/1184408145096813/