Are you interested in being on the TFS board?

✮ CALL FOR CANDIDATES FOR ELECTION TO THE TFS BOARD AND AUDITOR ✮

Trans Fest Stockholm Election Committee (EC) is inviting nominations for election to the following positions:
★ Board Members: The Board is elected by the members to be the decision-making body between the AGMs & lead the organisation. The Board is made up of a Chairperson, Treasurer and 3-5 Board members.
★ Auditor: The Auditor’s role is to review that the Board has acted according to the statutes & finance regulations.

If you want to put yourself forward as a candidate, please send an email to: ElectionCommittee@transfeststockholm.org

Candidates are invited to include some information about themselves, for example, previous participation in TFS activities or other relevant experiences.

If you want to nominate someone else as a candidate, please send an email to: ElectionCommittee@transfeststockholm.org
Nominations may include a short summary of reasons for your suggestion.

The deadline for proposals is 7 February 2020.

After this date, the EC will contact all interested people for interview. The EC will present its proposals for Board and Auditor at the Annual General Meeting (AGM) in March 2020.

★ ☆ ✮ ⚧ ★ ☆ ✮

✮ VÄLKOMMEN ATT KANDIDERA TILL TFS STYRELSE OCH REVISOR ✮

Trans Fest Stockholms valberedning tar nu emot nomineringar för följande poster:
★ Styrelsemedlemmar: Styrelsen väljs av medlemmarna och styr föreningen mellan årsmöten. Styrelsen består av ordförande, kassör och 3-5 ledamöter.
★ Revisor: Revisorn kontrollerar att styrelsen sköter sitt uppdrag enligt föreningens stadgar och utför revision av bokföringen.

Om du vill kandidera, vänligen skicka ett meddelande till:
ElectionCommittee@transfeststockholm.org
Skriv gärna lite om dig själv, till exempel om tidigare engagemang i TFS eller andra relevanta erfarenheter.

Om du vill nominera någon annan, vänligen skicka ett meddelande till:
ElectionCommittee@transfeststockholm.org
Skriv gärna en motivering till nomineringen.

Sista dag för ansökningar och nomineringar är den 7 februari 2020.

Därefter kommer valberedningen kontakta alla intresserade parter för intervju. Valberedningen kommer presentera sitt förslag till styrelse och revisor på ordinarie årsmöte i mars 2020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s