Community brunch July 3rd

Hej käraste!

[ENGLISH BELOW]

Vi är åter med en brunch; sommaren är lång och vi behöver varandra.

Vi kommer som vanligt att hålla till hos Demokratipiloterna; Södermannagatan 38. Ett tillgänglighetsdokument för denna lokal finns här: https://transfeststockholm.org/accessibility/
Detta är ett samarbete mellan Transammans Stockholm, FPES Förening för transpersoner Stockholm och Trans Fest Stockholm. Med stöd från Stockholm stad.

På brunchen kommer det finnas smörgåsar, våfflor och frukt, samt kaffe, te och saft.

Vi gör vårt bästa för att kunna erbjuda något för alla och har därför veganska glutenfria alternativ så väl som vegetariska alternativ. Men påminn oss gärna om ni har specifika kostpreferenser eller allergier.

Mejla då till: info@transfeststockholm.org

Under den här brunchen kommer vi be er att komma med förslag på vad ni anser att våra bruncher framåt hösten ska innehålla i form av workshops eller teman. Ni är ju anledningen till att vi gör det här och såklart vill vi att ni är med och bestämmer. Så! Fundera litegrann på det!

Slutligen:

Med helgens hemskheter vill vi också säga att våra tankar går till de som drabbats direkt och indirekt av detta. Ingen ska behöva känna sig rädd för vad som kan hända bara genom att gå ut en sommarkväll. Dessvärre visar den här händelsen att vi fortsatt måste kämpa för våra liv och det kan kännas mörkt. Men kom ihåg: vi är ett community och vi kan göra det tillsammans; vi håller varandras händer när världen känns läskig. Vi måste fortsätta samla och organisera oss.

Kärlek är starkare än hat – A L L T I D!

Hello dears!

We are back with a brunch; the summer is long and we need each other.

We will, as usual, be at Demokratipiloterna; Södermannagatan 38. An accessibility document of the venue can be found here: https://transfeststockholm.org/accessibility/
This is a collaboration between Transammans Stockholm, FPES Förening för transpersoner Stockholm and Trans Fest Stockholm. With support from Stockholm stad.

At the brunch there will be sandwiches, waffles and fruit, as well as coffee, tea and juice. We do our best to be able to offer something for everyone and therefore have vegan gluten-free alternatives as well as vegetarian alternatives. But feel free to remind us if you have specific dietary preferences or allergies.

Then email to: info@transfeststockholm.org

During this brunch, we will ask you to come up with suggestions on what you think our brunches in the autumn should contain in the form of workshops or themes. You are the reason why we do this and of course we want you to be involved and decide. So! Think about it a little!

Lastly:

With the horrors of the weekend, we also want to say that our thoughts go to those who have been directly and indirectly affected by this. No one should have to feel afraid of what might happen just by going out on a summer evening. Unfortunately, this incident shows that we still have to fight for our lives and it can feel dark. But remember: WE are a community and we can do it together; we hold each other’s hands when the world feels scary. We continue to gather and organize. We will continue to create safer spaces for our community.

Love is stronger than hatred – A L W A Y S!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/353873566891036

Advertisement