Annual general meeting 2021

You are very welcome to our Annual General Meeting with Trans Fest Stockholm!

Date: April 20th 2021

Time: 6pm-8pm

Location: Zoom (link will be emailed)

The AGM documents will be found here one week prior to the meeting:
https://transfeststockholm.org/documents-agm-2021/
They will also be emailed to our members.

If you are not yet a member of Trans Fest Stockholm for 2021 you can become a member on our website: https://transfeststockholm.org/membership-form-ansokan-om-medlemskap/
or at the AGM. As a member you can influence our workin many ways, and you have a vote at the AGM.

—————

Du är varmt välkommen till vårt Årsmöte för TransFest Stockholm!

Datum: 20 april 2021

Tid: kl 18:00-20:00

Plats: Zoom (länk mailas ut)

Årsmöteshandlingarna kommer du hitta här en vecka innan mötet:
https://transfeststockholm.org/documents-agm-2021/
De kommer också mailas ut till våra medlemmar.

Om du ännu inte blivit medlem i Trans Fest Stockholmför 2021 så kan du bli medlem på vårhemsida:
https://transfeststockholm.org/membership-form-ansokan-om-medlemskap/
eller på årsmötet. Som medlem kan du påverka vårt arbete på många sätt, och du har också rösträtt på årsmötet.